Protectia datelor

Angajamentul SC XELLA RO SRL referitor la Politica de securitate a datelor

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dvs. personale este importantă pentru XELLA RO, prin urmare, activitatile desfasurate de societatea XELLA RO sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora.
Accesând această pagină, toţi utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a înţelege ce fel de date pot fi colectate de XELLA RO, cum sunt acestea protejate si utilizate şi cum pot fi dezvaluite.

Date personale

În paginile noastre de internet, XELLA RO nu va colecta nici un fel de date personale în legătură cu dvs. (de ex. numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), dacă nu doriţi să ni le furnizaţi (de ex. prin înregistrare, chestionare), sau dacă nu vă daţi acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecţie a datelor dvs. personale.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC XELLA RO SRL, cu sediul în Str. Dragoslavele 2 - 4, sector 1, Bucuresti, J40/15715/2005 și CUI 17954562, reprezentată prin Dna Veronica Matacă, Director Financiar și Dl. Dragne Marius, Director Executiv, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai companiilor din același grup cu operatorul de pe teritoriul României.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC XELLA RO SRL, cu sediul în Str. Dragoslavele 2 - 4, sector 1, Bucuresti. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil fie prin poştă, la adresa noastră de corespondenţă sau prin e-mail la marketing.ro@xella.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Scopul utilizării

În cazul în care ne veţi furniza datele dvs. personale, le vom utiliza în general pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a procesa comenzile dvs. sau pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice sau oferte. Vom utiliza datele dvs. personale în scop de marketing, reclamă și publicitate, precum și în vederea transmiterii unor informații generale despre produse, servicii, companie.

Domeniu de utilizare

XELLA RO va colecta, utiliza sau dezvălui datele personale furnizate de dvs. online numai pentru scopurile indicate, cu excepţia cazului în care comunicarea datelor:
• se referă la utilizarea datelor personale pentru orice scop adiţional care se referă direct la scopul original pentru care datele personale au fost colectat
• este necesară pentru a pregăti, negocia sau derula un contract cu dvs.,
• este solicitată prin lege sau de autorităţile guvernamentale sau juridice competente,
• este necesară pentru a stabili sau pentru a apăra un drept legal,
•  este necesară pentru a preveni frauda sau alte activităţi ilegale, precum atacuri intenţionate asupra sistemelor XELLA RO de tehnologie a informaţiei.

Date de comunicare sau utilizare

Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru a accesa pagina noastră de internet, datele dvs. de comunicare sau datele de utilizare (de ex. Informaţiile de la început, de la sfârşit şi extinderea fiecărui acces, precum şi informaţiile pentru serviciile de telecomunicaţii pe care le-aţi accesat) sunt generate tehnic şi se pot relaţiona inteligibil la datele personale. În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dvs. de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.

Date non-personale colectate automat

Când accesaţi paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. Tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date şi distribui sediilor noastre din lume, pentru a monitoriza gradul de atracţie a paginilor noastre de internet şi pentru a le îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

"Cookies" – Informaţii stocate automat în calculatorul dvs.

Atunci când vizionaţi una din paginile noastre de internet, noi putem stoca unele date pe calculatorul dvs. sub forma unei "cookie" pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la următoarea vizită. Aceste Cookies ne pot fi de ajutor în multe feluri, de exemplu prin faptul că ne permit să identificăm o pagină de web pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a va stoca parola pentru a nu mai pierde timp cu reînregistrarea de fiecare dată. Dacă nu doriţi să primiţi cookies, vă rugăm să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să ştergeţi tot ce înseamnă cookies de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o cookie să fie salvată.

Copiii

XELLA RO nu va colecta în mod conştient date personale de la copii fără acordul prealabil al părinţilor, dacă acest lucru este solicitat de legea aplicabilă. Noi vom utiliza sau face cunoscute date personale despre un copil în măsura permisă de lege, pentru a obţine acordul părinţilor conform legilor şi reglementărilor locale sau pentru a proteja un copil.

Securitate

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, XELLA RO utilizează măsuri de securitate tehince şi organizatorice.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale XELLA RO conţin linkuri către alte pagini web. XELLA RO nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări şi comentarii

XELLA RO va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la XELLA RO (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), să vă rugăm să ne comunicaţi acest lucru prin poştă, la adresa noastră de corespondenţă sau prin e-mail la marketing.ro@xella.com. Noi vom publica pe această pagină modificările la politica noastră de protecţie a datelor personale. Vă rugăm să verificaţi în mod regulat această pagină pentru a fi la curent.


Nota de informare protectia datelor personale - reclama, marketing si publicitate.